Μαθήματα

Πληροφορικής και Digital Marketing

Πέρα από την γνώση, στοχεύουμε να αποκτήσετε και την εμπειρία μέσω των projects που θα υλοποιείτε. Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά με σκοπό την απόκτηση της γνώσεις με απλά παραδείγματα αλλά και της εμπειρίας μέσω των  ασκήσεων που θα έχετε να λύσετε.

Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες
Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες
Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες