Μαθήματα

Πληροφορικής και Digital Marketing

Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά με σκοπό την απόκτηση της γνώσεις με απλά παραδείγματα αλλά και της εμπειρίας μέσω των  ασκήσεων που θα έχετε να λύσετε.

Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες
Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες
Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες