Σεμινάρια in-class και on-line

Πληροφορικής & Digital Marketing

 • Εξομοίωση περιβάλλοντος εργασίας
 • Ρεαλιστικά projects
 • Έμπειροι καθηγητές – 15ετής διδακτική πείρα
 • Ποιοτική Εκπαίδευση
 • Προώθηση των βιογραφικών σας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Καταγραφή των μαθημάτων για να μπορείτε να τα ξανά δείτε
 • Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες

Android Development
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2023

Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες

ReactJS Masterclass
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2023

Θεσσαλονίκη     4 Μαΐου - 13 Ιουλίου, 2023     113 Ώρες

Τί είναι το cyberworld.gr;

Το CyberWorld.gr είναι μια πλατφόρμα εκπαίδευσης που στοχεύει κυρίως στην απόκτηση γνώσης και εμπειρίας. Τα μαθήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξομοιώνουν εταιρικά περιβάλλοντα.

Οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν τα δικά τους projects με την επίβλεψη του καθηγητή. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν έργα και να συμμετέχουν ενεργά σε projects.

Γιατί CyberWorld education;

 • Οι καθηγητές μας διαθέτουν διδακτική εμπειρία δεκαετιών σε γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
 • Όλοι οι διδάσκοντες έχουν εργαστεί σε σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας
 • Πέρα από τους καθηγητές, θα έρθετε σε επαφή με μέντορες που εργάζονται σε γνωστές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας.
 • Σε όλα τα προγράμματα εξομοιώνονται συνθήκες εταιρικού περιβάλλοντος.
 • Παρέχουμε εκπαίδευση στα πιο σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.

Μετά το CyberWorld.gr, Τι;

Η συνεργασία μας δεν σταματά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Διατηρούμε επαφή με τους σπουδαστές μας και προωθούμε τα βιογραφικά τους σε επιχειρήσεις που αναζητούν εργατικό δυναμικό.